MYNDIGHEDSPROJEKT

DIT BYGGEPROJEKT SKAL HAVE ET MYNDIGHSPROJEKT

kommunen stiller krav til et myndighedsprojekt som udfærdiges iht Bygningsreglementet.

Since

2020

Færdigmelding - trykprøv - blowerdoor - Ventilation - energiramme

Myndighedsprojekt

Vi kan hjælpe dig

Med vores hjælp vil dit myndighedsprojekt ikke kun blive afsluttet sikkert og til tiden, men det vil også kunne kontrollere alle nødvendige krav, der er stillet af den lokale myndighed. Vores erfarne team af fagfolk er her for at hjælpe dig med at planlægge og gennemføre projektet med succes. Som en del af vores engagement tilbyder vi myndighedsprojekt til godkendelse hos  kommunen for en byggetilladelse. Vores team af eksperter har hjulpet kunder med lignende myndighedsprojekt i årevis og er dygtige til at levere de nødvendige tegninger et myndighedsprojekt kræver.

Lad os stå for dit myndighedsprojekt

At opfylde dit behov for et myndighedsprojekt til en kundes byggeprojekt er ofte en kompleks proces, der kræver mere end blot den rette viden og ekspertise. At lave et myndighedsprojekt for at ansøge om byggetilladelse fra din kommune kræver en professionel arkitekts arbejde for at sikre, at du har de mest præcise data, beskrivelser og tegninger muligt i dit myndighedsprojekt. Et sådant projekt omfatter en revision og gentegning af eventuelle ændringer, der måtte være foretaget siden de eksisterende tegninger af din ejendom, f.eks. vinduer og døre. Ved at få dette ret omfattende, men ret vigtige myndighedsprojekt udført på forhånd kan du have tillid til, at du har alle aspekter i orden, når du skal søge om byggetilladelse hos de lokale myndigheder, hvilket gør det lettere og hurtigere at få fuld tilladelse til dit projekt.

Hvad koster et myndighedsprojekt?

Myndighedsprojektet er en fremragende måde at få din drøm til at fungere hurtigt og effektivt. Vi forstår vigtigheden af at holde sig inden for budgettet, så for en hurtig tilgang, der tager højde for dine unikke behov for et myndighedsprojekt, starter vores omkostninger fra blot 12.000 (ekskl. moms).

Læs mere om

Et myndighedsprojekt kan typisk koste mellem 1-3 % af den samlede byggesum og kan indebære indgivelse af et sæt planer til godkendelse, myndighedsprojekt er vigtig for indhentning af tilladelse fra kommunen eller indhentning af andre nødvendige tilladelser. Afhængigt af byggeprojektets kompleksitet og de krav, der skal opfyldes iht et myndighedsprojekt, kan denne procentdel variere betydeligt. I nogle tilfælde kan det tage op til 6 måneder at få de nødvendige dokumenter, der er nødvendige for at begynde at arbejde på byggeprojektet.

.

250+

Kunder

98 procent

Tilfredshed

10 Mill

Forsikring

36

Samlet erfaring

VORES TILGANG

Hvad indeholder et myndighedsprojekt helt konkret? Plantegning, i fast målestoksforhold 1:100, med relevante mål. Facadetegninger, i fast målestoksforhold 1:100, der viser facade- og bygningshøjder, samt afstand til skel. Tværsnit i huset, i fast målestoksforhold 1:100, som viser højder og evt.

Læs mere om vores tilgang

Et Myndighedsprojekt vil typisk omfatte alle de relevante tekniske tegninger, der er nødvendige for at beskrive bygningens opførelse nøjagtigt. Disse tegninger kan bestå af både plantegninger og facade opstalt, der er afbildet i en skala på 1:100, sammen med tilhørende tværsnit, som resolut skal vise alle højder og elevationer. Desuden skal disse tegninger overholde visse dimensionskrav, der nøje er fastsat i de lokale myndighedernes bestemmelser, hvilket effektivt garanterer, at byggeriet er i fuld overensstemmelse med disse love. Først da kan arbejdet på projektet faktisk begynde, og de nødvendige tilladelser kan udstedes.

FAQ

Hvad er et myndighedsprojekt?

Et myndighedsprojekt er et forslag til en bestemt byggeplan, som en enkeltperson, en virksomhed eller andet forelægger den lokale myndighed til vurdering og bedømmelse. Når der specifikt søges om byggetilladelse, kræver det, at der deles et myndighedsprojekt med tilstrækkelige tegninger og beskrivelser med den lokale myndighed, så de kan afgøre, om der er nogen potentielle risici i forbindelse med at bevilge det specifikke byggeri iht indsendte myndighedsprojekt. Efter denne vurdering vil myndigheden derefter træffe sin officielle afgørelse om, hvorvidt der kan gives tilladelse til det foreslåede myndighedsprojekt.

hvilken tegninger skal myndighederne have

Før du går i gang, er det en god idé at kontakte kommunen og høre, hvad de skal bruge af oplysninger for at behandle din sag.

Her kan du se, hvad Energstad anbefaler, at en ansøgning som minimum indeholder:

  • En tegning, der viser placeringen af det planlagte byggeri samt eksisterende bygninger på grunden. Afstande til skel skal nøje angives. Hvis der er terrænforskel, skal du beskrive, hvordan du tænker at tilpasse byggeriet i terrænet.

 

  • En afløbsplan, der beskriver nuværende og fremtidige afløbsledninger og brønde. Det overordnede kloaksystem kan indtegnes i situationsplanen.

 

  • En plantegning, hvor du angiver byggeriets indretning og bygningens mål.

 

  • Facadetegninger af bygningen set fra alle fire verdenshjørner.

 

  • Tværsnit, hvor du har indtegnet bygningens højder og dimensioner.

 

  • Overordnede oplysninger om konstruktioner, materialer og installationer. Ved byggeri i forbindelse med fritliggende enfamiliehuse er det generelt dokumentation, der først skal indsendes til kommunen ved byggeriets færdiggørelse.

 

  • Eventuelt detailtegninger af specielle konstruktioner, fugtisolering, varmeisolering af gulv- loft- og vægkonstruktioner. Ved byggeri i forbindelse med fritliggende enfamiliehuse er det igen dokumentation, der først skal indsendes ved byggeriets færdiggørelse.

Sørg for at der er mål på de tegninger, du sender ind, og at alle mål er korrekte. Det anbefales, at du får hjælp hos en byggesagkyndig til udarbejdelse af tegninger.

Hvad koster myndighedsprojekt til byggetilladelse?

Hvis du ønsker at ansøge om byggetilladelse, er det vigtigt at hyre en professionel arkitekt med henblik på at ansøge om byggetilladelse til dit byggeprojekt. Myndighedsprojekt, der bruges i myndighedsfasen af din ansøgning, kan variere i pris, men ligger generelt fra 12.000 kr. (ekskl. moms). Da denne pris vil variere afhængigt af forskellige faktorer såsom projektets størrelse og den tid, der er nødvendig for at fremstille de professionelle tegninger, er det vigtigt at bruge Energstads egen arkitekt, der kan levere nøjagtige tegninger til en overkommelig pris. Det er vigtigt at sikre, at din ansøgning indeholder alle de nødvendige oplysninger for at opnå vellykkede resultater for dit projekt.

Kan man bruge skitsetegninger til et myndighedsprojekt

NEJ! Skitsetegninger er kun skitseret ideér til et drømmeprojekt. Efter den indledende skitsering af projektet er det tid til at gå videre til myndighedsprojektet. Dette indebærer at få de officielle tilladelser og jordrettigheder, der er nødvendige for færdiggørelsen, og at sikre, at alle betingelser er opfyldt i overensstemmelse med loven. I myndighedsprojektet er det også vigtigt at foretage en budgetanalyse, der vurderer, hvor meget tid, penge og ressourcer der skal afsættes i hele processen – dette vil sikre maksimal effektivitet og omkostningseffektivitet, samtidig med at der stadig leveres resultater af højeste kvalitet.