ENERGIBEREGNING

ENERGIBEREGNING ER VIGTIGT FOR DIT BYGGEPROJEKT

kommunen stiller krav til at man skal følge bygningsreglementet, når man skal bygge til eller renovere sit hus

Since

2020

Færdigmelding - trykprøv - blowerdoor - Ventilation - energiramme

Energiberegning

Vi kan hjælpe dig

Få de energiberegninger, du har brug for for at holde din bygning energioptimeret i overensstemmelse med bygningsreglementet! Vores omfattende energiberegninger vil hjælpe dig med at skabe korrekte energioptimeret konstruktioner, der opfylder din boligs energibehov fra start til slut. Uanset om du er på udkig efter enkelte eller komplette professionelle energiberegninger, har vi løsningen. Vi kan guide dig gennem hele processen og løse eventuelle usikkerheder undervejs, så du i sidste ende er bevæbnet med viden om, at dit projekt er i overensstemmelse med reglerne og energiberegninger.

Lad os styre byggeriet!

Lad os styre byggeriet af dit projekt, Vi har mange års erfaring på området sammen med teams af arkitekter, ingeniører og byggetilsynsførende, der arbejder sammen under én hovedaftale. Med Energstads energiberegning garanterer vi, at du sparer penge og får resultater, der er bæredygtige, effektive og i overensstemmelse med bygningsreglementet. Med vores tjenester sørger vi for, at dine beregninger er korrekte hele vejen igennem.

Energiberegning – hvordan og hvorfor

Hvad er en energiberegning?

En energiberegning er en proces, der bruges til at bestemme det samlede energiforbrug af et bygningselement eller en hel bygning. Det gøres ved at beregne den samlede mængde energi, der kræves for at opretholde en komfortabel temperatur og luftfugtighed indenfor bygningen. Resultatet af en energiberegning kan bruges til at identificere muligheder for at reducere energiforbruget, såsom at installere energieffektive vinduer, isolering, solafskærmning og andre energibesparende foranstaltninger. En energiberegning er en vigtig del af klimaskærmen. I bygningsreglementet BR18 er en energiberegning et krav, og man skal dokumentere at bygninger såsom nybyggeri, tilbygninger overholder de nye krav for energiramme og varmetab. Der er derfor behov for at du som boligejer får en ingeniør til at beregne energiberegning eller varmetabsberegning til dokumentation af de forhold dit byggeprojekt bliver udført med.

Læs mere om

Hvad er de vigtigste elementer i en energiberegning?

En energiberegning er et vigtigt værktøj, der bruges til at forudsige energiforbruget for en bygning eller et system. De vigtigste elementer i en energiberegning er:

  1. Bygningsdata: Dette inkluderer oplysninger om bygningens størrelse, konstruktion, orientering og andre fysiske egenskaber.
  2. Klimadata: Dette inkluderer oplysninger om lokal klima, såsom temperatur, luftfugtighed og vindhastighed.
  3. Energiforbrug: Dette inkluderer oplysninger om energiforbrug til opvarmning, køling, belysning og andre systemer.
  4. Energibesparende foranstaltninger: Dette inkluderer oplysninger om energibesparende foranstaltninger, såsom isolering, energieffektive vinduer og andre teknologier.
  5. Simuleringer: Dette inkluderer simuleringer af bygningens energiforbrug, der kan bruges til at identificere muligheder for at reducere energiforbruget.

En energiberegning er et vigtigt værktøj til at hjælpe bygherrer med at reducere energiforbruget og dermed reducere deres energiregninger. Det kan også hjælpe med at opfylde krav fra lokale myndigheder og miljøorganisationer. Det er vigtigt at bemærke, at en energiberegning kun er et værktøj og ikke en garanti for, at energiforbruget vil blive reduceret. Det er derfor vigtigt at udføre energibesparende foranstaltninger, før en energiberegning kan udføres, for at sikre, at energiforbruget reduceres. Det er også vigtigt at kontrollere energiforbruget regelmæssigt for at sikre, at energibesparende foranstaltninger er effektive.

Hvorfor er det vigtigt at foretage en energiberegning?

En energiberegning er et vigtigt redskab til at forstå og optimere energiforbruget i et byggeri. Det giver et overblik over, hvor meget energi der bruges, og hvor det bruges, så man kan identificere muligheder for energibesparelser. Det kan også hjælpe med at identificere energikilder, der kan bruges til at reducere energiforbruget. En energiberegning kan også bruges til at forudsige energiforbrug i fremtiden, så man kan træffe foranstaltninger for at reducere det. Du kan også bruge energiberegningen til at opnå besparelser på dit energiforbrug, se hvor stor CO2 udledning din bolig har og i den forbindelse effektivt gå ind og kigge på dit forbrug.

Hvad er fordelene ved en energiberegning?

En energiberegning er en vigtig proces, der giver dig mulighed for at få et klart billede af, hvor meget energi dit hjem bruger. Det giver dig mulighed for at identificere områder, hvor du kan spare energi og dermed spare penge. En energiberegning kan også hjælpe dig med at identificere, hvor du kan forbedre energieffektiviteten i dit hjem. Dette kan omfatte at installere energibesparende enheder, såsom energieffektive vinduer og døre, ventilation, eller at udskifte gamle, ineffektive apparater. Endelig kan en energiberegning hjælpe dig med at bestemme, hvilken type energikilde, der er mest hensigtsmæssig for dit hjem.

For mange boligejere kan en optimering af energiforbruget give mulighed for at opnå en bedre energimærkning af dit hjem.

Hvordan kan energiberegninger bruges til at reducere energiforbruget?

Energiberegninger kan være et nyttigt værktøj til at reducere energiforbruget. Ved at udføre energiberegninger kan man identificere de områder, hvor der er størst potentiale for energibesparelser. Dette kan omfatte at udskifte gamle, ineffektive apparater med energieffektive modeller, at installere energibesparende belysning eller at udskifte gamle vinduer og døre med energivenlige modeller. Ved at udføre energiberegninger kan man også identificere områder, hvor der er størst potentiale for at reducere energiforbruget, såsom ved at reducere varme- og køleudgifterne. Endelig kan energiberegninger også hjælpe med at identificere muligheder for at reducere energiforbruget gennem ændringer i brugsvaner, såsom at slukke for apparater, når de ikke er i brug, eller at reducere brugen af ​​klimaanlæg.

.

250+

Kunder

98 procent

Tilfredshed

10 Mill

Forsikring

36

Samlet erfaring

VORES TILGANG

Hvilken slags information kræves for at udføre en energiberegning?

For at udføre en energiberegning skal du først indsamle oplysninger om dit hus, herunder størrelse, alder, isolering, vinduer og andre faktorer, der kan påvirke energiforbruget.

 

Læs mere om vores tilgang

Du skal også indsamle oplysninger om dit energiforbrug, herunder antallet af timer, du bruger på varme, køling og belysning, og hvilke energikilder du bruger. Endelig skal du indsamle oplysninger om dine energibesparende tiltag, herunder energibesparende vinduer, isolering og andre energibesparende foranstaltninger. Alle disse informationer skal ingeniøren bruge, for at den korrekte energiberegning kan beregnes.

Energiberegning, energioptimering, ingeniør

FAQ

Hvad er energikrav?

I forbindelse med nybyggeri er det stadig vigtigere, at energikravene opfyldes. Der er udarbejdet strenge regler for at kontrollere den samlede energitilførsel til opvarmning, køling og ventilation af nye bygninger – f.eks. kontorer, fabrikker og boliger. For at sikre en mere energieffektiv fremtid tages der også hensyn til foranstaltninger som f.eks. effektiv belysning i andre bygninger end beboelsesejendomme. Det kan være en udfordring at opfylde disse strenge standarder, men det er afgørende for at reducere vores CO2-fodaftryk i den moderne verden. Kort sagt er det et reelt krav, at man overholder reglerne om energikrav, når man bygger bygninger i dag.

Hvem laver energiberegning?

En nøjagtig beregning af den energi, som en bygning har brug for for at forblive komfortabel, kræver stor viden, færdigheder og erfaring. Derfor overlades det oftest til en ingeniør, bygningskonstruktør eller arkitekt, som har uovertruffen ekspertise på dette særlige område. Det er vigtigt at bemærke, at en utilstrækkelig udførelse af energiberegningen kan føre til en række ugunstige konsekvenser som f.eks. vanskeligheder med at opretholde rumtemperaturen og højere energiregninger. Derfor er det afgørende, at en ekspert står for processen for at sikre, at beboerne får et behageligt opholdsrum, samtidig med at det er med til at reducere udgifterne.

Hvad koster en Energirammeberegning?

Hvis en bygning er godkendt af beregningsprogrammet, kan den få en byggetilladelse, hvis der indsendes et energipræstationscertifikat til de kommunale myndigheder. Generelt kan prisen for opførelse af et standardhus i 1 etage på 150 m2 i en energiramme svinge mellem 2700-3800,- ekskl. moms, afhængigt af projektets kompleksitet. Det er vigtigt at bemærke, at denne pris kan variere i hele landet og kan afhænge af forskellige faktorer som f.eks. omkostninger til arbejdskraft og andre ressourcer, der er nødvendige for færdiggørelsen.

Er energirapport lovpligtig?

Det er lovpligtigt at energimærke bygninger. Energimærkning af bygninger er en stadig vigtigere faktor i forbindelse med salg eller udlejning i takt med, at bygningers energieffektivitet bliver et mere presserende spørgsmål i vores nuværende klima. Den tjener til at angive en bygnings energiforbrug sammen med potentialet for energibesparelser, hvilket gør det lettere for forbrugere og lejere at træffe informerede beslutninger, når det drejer sig om ejendomme. En energirapport er et specifikt krav, når det drejer sig om at udleje eller sælge en ejendom, hvilket giver køberne den tillid, de har brug for til at indgå en aftale, idet de ved, at de kan stole på oplysningerne om bygningens energimæssige ydeevne.

Hvad er forskellen på en varmetabsberegning og en Energirammeberegning?

Når det drejer sig om at beregne energimæssig ydeevne for en tilbygning, er der to metoder, der almindeligvis anvendes. En varmetabsberegning er designet til præcist at måle, hvor meget varme fra ejendommens indre forhold der kan slippe ud, og skal formuleres i henhold til de specifikke retningslinjer i bygningsreglement 18 (BR18). For en eksisterende ejendom, der er blevet udvidet, bør der imidlertid også foretages en samlet energirammeberegning. Herved vurderes det, hvor effektivt bygningen som helhed er i stand til at kontrollere varmeoverførslen i forhold til de ydre omgivelser – med gennemgang af alt fra isoleringsstandarder til krav til glasruder. Selv om en beregning af varmetab er vigtig i ethvert nybygnings- eller renoveringsprojekt, kan en energirammeberegning være med til at give en større forståelse af den samlede ydeevne i et udvidet hus.

Hvor meget skal en tilbygning isoleres?

Det er vigtigt at isolere din tilbygning, hvis den skal være komfortabel og energieffektiv. Den anbefalede isoleringstykkelse er tre gange så tyk som den mængde isolering, du ville bruge i den almindelige konstruktion. Det betyder, at der er behov for en samlet tykkelse på ca. 300 mm, som bør bestå af 100 mm ekstra isolering i vægge, gulv og lofter. Ved at tage hensyn til denne ekstra isolering sikrer du, at din tilbygning har en jævn temperatur hele året rundt, samtidig med at du reducerer regningerne og dit CO2-fodaftryk.