Byggetilsyn

Byggetilsyn omfatter mange forskellige opgaver.

Hvorfor ikke overlade dem til en ekspert, pålidelig partner, som vil holde styr på alt byggearbejde, planlægning, styring og kontrol gennem byggeprojekter, alt i en størrelses orden fra lejligheds renovering til opførsel af hus, eller større etagebyggeri

– derfor kan Energstad være behjælpelige.

Vi afstemmer vores arbejde med jeres projektmål, overvåger byggefasen og kontrollerer efterfølgende, at bygningen overholder godkendelser, kontrakter, udførelsesdokumenter, forskrifter og alle anerkendte standarder. Vi tager også gerne ansvaret for byggepladstilsyn og repræsenterer dine interesser, når det kommer til tid, omkostninger og kvalitet.

Kvalitetssikring

Specialviden – objektiv kontrol

Vi foretager en objektiv inspektion med specialistindsigt. En af fordelene ved vores planlægningstilgang er, at bygningskontrollen, behandles i sammenhæng med et tværfagligt projekt, der involverer alle de relevante fagentrepriser, jord & Beton, VVS, Elektriker, tømrer, og murer.

Vi sikrer at i drager fordel af den samlede ekspertise og operative viden vi har om de forskellige fagområder.

Vores byggetilsyn omfatter alle opgaver, der er nødvendige for at sikre en effektiv udførelse. Vi er særligt opmærksomme på kvalitetssikring og regelmæssige inspektioner og kontroller. For at opnå dette udfører vi planlagte tilsyn i med jævne mellemrum gennem hele byggefasen.

Vi laver udover kvalitetskontrollen en tidsplan for dig, så vi sikrer, at deadlines overholdes.

Vores portefølje af byggetilsynsydelser omfatter:

  • Opdatering af tidsplaner
  • Kontrol og vurderinger
  • Kontrol af dokumentation leveret af entreprenørvirksomheder
  • Fejl i udført arbejder
  • Gennemgang af byggeriet løbende
  • Skadehåndtering
  • Accept
  • Dokumentation
  • Kontrol af fakturaer
  • Byggetilsyn